Nový modul Úhrady

Nový modul Úhrady

Pridané: 12.05.2024 | facebook | LinkedIn |

Dlhšiu dobu sme vnímali hromadnú požiadavku na zapracovanie funkcionality, ktorá prinesie možnosť evidencie úhrad v rámci prevádzky. Ako vždy, tak aj teraz sme sa rozhodli vaše požiadavky zhmotniť, a tak vám predstavujeme úplne nový modul “Úhrady".

Čo je cieľom modulu Úhrady?

Jeho cieľom je umožniť evidovať všetky úhrady spojené s vašim podnikaním. Samozrejme nemôže chýbať aj nahrávanie súborov ku jednotlivým úhradám. Takýto modul nás na konci mesiaca vie ubezpečiť či všetky úhrady za služby alebo náhradné diely boli už vykonané. Teda nadobudnete úplný prehľad o tom komu ste zaplatili a za čo ste prípadne dlžným vašim dodávateľom. Ide o prvú verziu tohto modulu takže sa určite môžete tešiť aj na ďalšie aktualizácie, kde sa zameriame na ekonomické výstupy a štatistiku.

Ako tento modul používať?

Pre lepšie roztriedenie úhrad sme zapracovali aj vytváranie kategórii, vďaka ktorým budete vedie platby triediť podľa vášho uváženia. Pre lepšie pochopenie načo kategórie slúžia vám dáme malý príklad. Servisné prevádzky, počas roka platia rôzne faktúry, ako sú napríklad úhrady za energie, platby za nájom priestoru, školenia, náhradné diely a našlo by sa toho ešte omnoho viac. Teda v tomto prípade by sme si vytvoril kategórie “nájomné, energie, náhradné diely, spotrebný tovar, zamestnanci”,..

V prvom hornom rohu stačí kliknúť na tlačidlo “Kategórie” a jednoducho si ich vytvoriť.

Takto vytvorené kategórie nám pomôžu efektívne rozdeliť naše úhrady.

 

Čo všetko vieme evidovať v samostatnej úhrade?

Pre lepšiu predstavu sme pripravili zoznam všetkých vstupných informácii, ktoré viete evidovať.

 • Dodávateľ (ak je vytvorený)
 • Názov dodávateľa (ak nechcete vytvárať dodávateľa)
 • Kategória
 • Cena bez DPH
 • Cena s DPH
 • Zahraničná platba (áno, nie)
 • Mena (euro, dolár,..)
 • Dátum dodania
 • Dátum splatnosti
 • Uhradená (áno, nie)
 • Dátum úhrady
 • Dokumenty (pdf, xlsx, csv, docx, jpg, png)

Takto jednoducho vyplníte všetky potrebné informácie o úhrade (pripadne budúcej úhrade).

Po uložení pribudne záznam v tabuľke úhrad. Tu sa dozviete o úhrade aj ďalšie informácie. Napríklad či platba prebehla, či nie je daná úhrada už po splatnosti, koľko dní je po splatnosti, koľko dní po splatnosti ste úhradu realizovali a či je súčasťou záznamu aj príloha.

Nad údajmi v tabuľke viete filtrovať podľa ľubovoľného parametra. Ak by som chcel na konci roka nadobudnúť prehľad o tom koľko som zaplatiť napríklad za nájomné tak budem jednoducho filtrovať podľa kategórie. Výsledkom bude, že uvidíte všetky platby realizované za nájomné za požadované obdobie. Budeme veľmi radi ak začnete tento modul používať, a tak sa sami presvedčíte o jeho prínose priamo aj vo svojom servise.

Týmto určite, ale nekončíme, práve naopak už teraz máme naplánované aktualizácie, ktoré vyťažia všetky informácie z tohto modulu a dajú vám komplexnejší pohľad nad riadením úhrad.

Informácia pre administrátora vašej prevádzky!

Tento modul sme aktuálne sprístupnili iba pre administrátorské účty prevádzok. Ak chcete zabezpečiť, aby niektorí vaši používatelia dostali tiež prístup je potrebné mu tieto práva na modul prideliť. Navštívte modul Zamestnanci, v editácii užívateľa musíte nastaviť práva na tento modul. Po uložení bude mať tento modul plne funkčný a pripravený na jeho používanie.